tępoguzkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ok. 5 m) ssak z rzędu trąbowców, zamieszkujący w miocenie i pliocenie Eurazję i Afrykę; pokrojem przypominał słonia, od którego różnił się zanikiem górnych siekaczy, silnym rozwojem dolnych ciosów (zagiętych ku dołowi), trzonowcami o niskiej, tępoguzkowej koronie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.