tęschny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W grobie ukochanej Julię z Lubomirskich Potocką uważano w stolicy w okresie Sejmu Czteroletniego za jedną z najładniejszych kobiet. Adorowali ją i podkochiwali się w niej na zabój najprzystojniejsi i najdostojniejsi panowie. Nawet Burkę, poseł duński, aczkolwiek zadurzony w krajczynie Potockiej, zapomniał o bożym świecie i „z tęschnym upodobaniem” pożądał wdzięków zachwycającej Julii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.