tęskno-smutny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ wiem, że mój list nie dostanie się w ręce żadnego z wybrednych panów naszych czasów, którzy od razu kręcą nosem na każdy przestarzały rym lub wyrażenie, ponieważ wiem, że pan wszędzie, podobnie jak ja, szuka raczej natury niż sztuki, nie waham się, aby dołączyć panu na przykład ze zbioru prostych pieśni rzemieślniczych tęskno-smutną pieśń miłosną, która, gdyby ją tylko trochę wygładził Gleim, Ramler lub Gerstenberg, przewyższyłaby ileż nowszych!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Herder, Johann Gottfried 1988. Wybór pism, przeł. J. Gałecki et al., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.