tętniczka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Należy dodać, że powyższe, w początku tylko czasowe, zakłócenia obiegu krwi w przerabiających ewolucję patologiczną narządach, po dłuższym trwaniu tej ewolucji prowadzą zazwyczaj do pewnych stałych, czyli organicznych zmian w unaczynieniu tych narządów, - czyli, oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, do stałego patologicznego „przefasonowania" tego unaczynienia, mianowicie, w niektórych wypadkach powodują niewielkie wydłużenie, a zatem i pewną krętość tętnic średniego kalibru, oraz przejście pewnej liczby drobnych tętniczek w tętniczki nieco grubszego kalibru, pewnej liczby zaś naczyń przedwłosowatych tętniczych w najdrobniejsze tętniczki, a co ważniejsze, w każdym wypadku warunkują wytwarzanie się, obok już istniejących, znacznej liczby nowych średniego kalibru, drobnych i drobniutkich żył i żyłek, wskutek czego pojerimość koryta żylnego narządu staje się w stosunku do pojemności jego koryta tętniczego, oraz w stosunku do pojemności narządu, jako całości, zbyt wielką. Zmiany te są bardziej jeszcze wy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MedycW - Medycyna Współczesna (War­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.