tętniczo-pęcherzykowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przewlekłych chorobach narządu oddychania występuje często nierównomierność wentylacji i ukrwienia płuc. Duża liczba pęcherzyków płucnych jest wentylowana dostatecznie, lub nawet nadmiernie, lecz słabo lub zupełnie nieukrwiona, a więc wykazuje wysoki stosunek V/Q. Głównym objawem tego zaburzenia jest zwiększenie tętniczo-pęcherzykowej różnicy ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla i zwiększenie czynnościowej przestrzeni martwej. W pęcherzykach płucnych wentylowanych lecz nieukrwionych nie zachodzi wymiana gazowa. Wypełniają się one powietrzem atmosferycznym, sumując swoją objętość z objętością anatomicznej przestrzeni martwej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maszczyk, Zinajda, Koziorowski, Antoni 1974. Inwalidztwo z powodu gruźlicy i innych przewlekłych chorób płuc, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.