tłumacz-biblista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) z Biblii Tysiąclecia wyd. IV i ewangelicki przekład Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego4). Wybór ten (na który składają się wyłącznie wersje Pisma św.) uzasadniony jest chęcią ujednolicenia rozważań. Chodzi w nich bowiem o szersze potraktowanie zagadnienia podejścia tłumaczy-biblistów do problemu przekładu hebrajskiego tekstu. Te natomiast wersje, których autorzy potraktowali psalmy głównie jako utwory literackie, brano pod uwagę przy innych okazjach5...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jochym-Kuszlikowa, Ludwika (red.) 1993. Historia i teraźniejszość Rosji w świetle faktów językowych. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Lingwi­stycz­nej (Kraków 10-11 maja 1993), Kraków : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.