tabakierkowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) * tabakierkowy triolet — triolet jest formą poetycką złożoną z 8 wersów, z których pierwszy powtarza się po trzecim, a dwa ostatnie stanowią powtórzenie dwu pierwszych. Tu zapewne użyto tego wyrazu jako synonimu mechanicznie odtwarzanego wzorca...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Schulz, Bruno 1989. Opowiadania. Wybór esejów i listów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.