tabela-członek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rysunek 1.3. Diagram modelu sieciowego Relacje w SMBD są definiowane przez kolekcje (ang. set structures). Kolekcja jest niejawną konstrukcją łączącą dwie tabele przez przypisanie jednej z nich roli właściciela, a drugiej - roli członka. (Stanowiło to znaczny postęp w porównaniu z relacjami ojciec-syri). Kolekcje umożliwiają wprowadzanie relacji jeden-do-wielu, co oznacza, że w obrębie danej struktury każdy rekord z tabeli-właściciela może być powiązany z dowolną ilością rekordów tabeli-członka, lecz pojedynczemu rekordowi w tabeli-członku może odpowiadać tylko jeden rekord w tabeli-właścicielu. Ponadto każdy rekord w tabeliczłonku musi być powiązany z istniejącym rekordem w tabeli-właścicielu. Przykładowo, każdy klient musi mieć przyporządkowanego pośrednika, choć mogą istnieć pośrednicy nie obsługujący żadnych klientów. Rysunek 1.4 przedstawia typową strukturę kolekcji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hernandez, Michael J. 2000. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, przekł. P. Nowakowski, wyd. 2, Warszawa : Wyd. „MIKOM”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.