tabela-podzbiór

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 328 Bazy danych dla zwykłych śmiertelników relacyjna baza danych, 29-40 replika, 206 RMBD, 35; 38 serwer bazy danych, 39 sieć lokalna, 17 skrót, 139; 148 slajd, 98 SMBD, 32 spadkowe bazy danych, 94; 95 specyfikacja, 204 unikatowa, 204 źródłowa, 207 sposób gromadzenia danych, 96 stopień uczestnictwa, 59; 63; 236 struktura, 53 fizyczna, 58 indeksy, 58 klucze, 57 logiczna, 58 perspektywy, 56 pola, 55 rekordy, 55 tabele, 53 struktury danych, 72; 75 struktury tabel, 182; 230 suma, 278 system mainframe, 17; 39; 95 systemy zarządzania, 307 SZRBD, 38 średnia arytmetyczna, 278 tabela doskonała, 156; 169; 230 łącząca, 59; 213; 227; 241 pole, 145 poprawianie, 155 tematy, 131 wirtualna, 56; 273 tabela-matka, 193 tabele walidacji, 55; 260 tabele, 53; 131-168; 193; 304 integralność danych, 296 lista ostateczna, 137 lista wstępna, 131 nazwy, 138 opisy, 141 struktury, 230 typy, 140 tabele-podzbiory, 160; 169 tematy tabel, 131 teorie matematyczne, 42 terminologia, 49-67 tradycyjne bazy danych, 94 tworzenie opisów tabel, 141 tworzenie struktur danych, 72 typy baz danych, 29 danych, 197 klucza, 199 reguł integralności, 245 relacji, 59; 214 tabel, 140 uczestnictwa, 59; 62; 235 unikatowość, 199 uczestnictwo obowiązkowe, 62; 235 uczestnictwo opcjonalne, 62; 235 unikatowość nazw, 138 walidacja, 138; 140 wartości, 50 dane, 50 informacje, 50 wartość zerowa, 51; 200 wartość domyślna, 203 wartość wymagana, 200 wstępna lista tabel, 131...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hernandez, Michael J. 2000. Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, przekł. P. Nowakowski, wyd. 2, Warszawa : Wyd. „MIKOM”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.