tabelarycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W rozdziale drugim (The common Germanie futhark) autor omawia kolejno poszczególne znaki z punktu widzenia ich wartości fonetycznych i zróżnicowania graficznego, porównując tabelarycznie (s. 18) pięć tzw. ogólnogermańskich (common Germanie) typów futhark: Kylver, Vadstena, Grumpan, Charnay i Breza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
KNeof - Kwartalnik Neofilologiczny (Wa­­­r­­­­­­­­sza­­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.