tabliczkowo-pryzmatyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 42,28% A1Ó2. Prawie zawsze obecne są domieszki K20 (niekiedy do kilku procent, a często BaO (do 0,2%), SrO, FeO, Fe^ i in. Trójskośne, kryształy dobrze wykształcone, tabliczkowe lub tabliczkowo-pryzmatyczne; rzadko spotykane. Rozpowszechnione są zrosty polisyntetyczne. Gęstość plagioklazów wzrasta od aibitu (2,61) do anortytu (2,76); wzrastają również współcz. załamania światła (na = 1,525, riß —...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.