tabloid

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) liczył 882 837 egzemplarzy codziennego nakładu i wśród gazet o dużym formacie zajmował pod względem ilości nakładu pierwsze miejsce. Po nim szedł „New York Times”, z 673 974 egzemplarzami codziennego nakładu w 1959 r. Dodajmy, że najpoczytniejszy dziennik amerykański o zmniejszonym formacie (tabloid) „New York Daily News”, o nakładzie 2 milionów egzemplarzy (w 1959 r.), należał najpierw do krewnego właściciela „Chicago Tribune”, a od 1946 r. stał się własnością właściciela „Tribune”, R. R. McCormicka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.