tabloidalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do 16,25 min i ustąpił pierwszeństwa periodykowi zapowiadającemu programy — TV Guide mającemu 17 min egź. (ZV + + ZV 1986 nr 8 s. 16) pd USA. Tabloidalny U.S.A. Today zajął pod względem nakładu — 1,3 niln egz. — trzecie miejsce. Wyprzedzają go Wall Street Journal — 2 min nakładu i najbardziej nowoczesny pod względem druku i rozpowszechniania New York Daily News (1,9 min egz.). Elektroniczne impul...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.