taborycki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lat dwudziestych XV w. jest jeszcze bardzo słaby, ale już wtedy wyraźnie występuje lęk, jaki żywi wobec niego możnowładztwo polskie i hierarchia kościelna. HoeflerwIII tomie Geschichtsschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen cytuje w jednym z przypisków pewną wypowiedź na synodzie gnieźnieńskim, w której niesłychanie dobitnie przedstawiono całą grozę haseł taboryckich, szerzących się w Polsce, które zagrażają nie czym innym, jak tym, że panowie duchowni i świeccy będą wytępieni przez chłopów: „per cmethones et laicos in corporibus eorum extirpantur“...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sieradzki, Józef (red.) 1953. Pierwsza konferencja metodologiczna historyków polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.