tabuizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ności moich podopiecznych. Nie' zdradzam tajemnicy, to wynik naszej wspólnej umowy, czyli stały element terapii. Ustawiczne pranie brudów jako antidotum na wszelkie tabuizacje, sakralizacje, mitologizacje. Fałsz i obłuda, sztuczność i zakłamanie prowadzą ku narkotykom, a nie od nich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Indelak, Jacek 1986. Światowstręt, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.