tabuizować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ponad dwukrotnie częściej niż za pomocą środków słowotwórczych). Podstawową metodą jest wykorzystywanie wyrazów już funkcjonujących, a więc tworzenie neosemantyzmów (ok. 1/3). Jedna piąta środków leksykalnych to hiperonimy, za które uznaję wyrazy 0 bardzo ogólnym, nadrzędnym w stosunku do wyrazu tabuizowanego, znaczeniu. Siła eufemizująca hiperonimów ujawnia się dopiero w kontekście (konsytuacji). Duże grupy tworzą też neologizmy (16%) i synonimy (15,7%). Znacznie mniej jest zapożyczeń z języków obcych (10,5%) i najmniej (5,8%) tzw. zapożyczeń wewnętrznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
imiesłówliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.