tabulatorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) MUZYCZNA NOTACJA, system znaków służących do zapisywania utworów muz.; dawnymi systemami m. n. (literowe, neumy, kriuki, notacja chorałowa, mensuralna, tabulatorowa i in.) zajmuje się paleografía muz.; obecnie stosowana m. n. (pismo nutowe) jest wynikiem długiego rozwoju dziejowego 1 składa się z zasobu znaków (pięciolinia, klucze, nuty, pauzy, znaki chromatyczne, metryczne i taktowe) oraz określeń słownych (dotyczących tempa, dynamiki, frazowania i in )...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.