taburet

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gondi, teraz już biskup Koryncki, szepce do ucha. W kącie przy samém oknie Julia d’Angennes, najstarsza córka gospodyni, śmieje się do rozpuku z młodą naszą mężatką panią de Sevigné, która drwi i szydzi z Markiza de Montausier, przyszłego męża pięknój Julii. W przeciwnym kącie Markiz de Sevigné, którego łatwo rozpoznać po wesołej i rumianéj twarzy, usiadł na taburecie u nóg panny de Yigean...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.