tachistoskopowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli chodzi o wyodrębnienie zjawisk uwagi w stosunku do czynnika topograficznego (plamka żółta — widzenie obwodowe), to dokonali tego Fraisse, Ehrlich i Vurpillot (1956), posługując się elegancką techniką tachistoskopową. Osobie badanej przedstawia się równocześnie dwa z trzech odcinków prostej, przedzielonych odstępem przekraczającym nieco ich długość. Jeden z odcinków znajduje się w środku, a dwa pozostałe — z prawej lub lewej strony, ale tylko jeden z nich jest pokazywany jednocześnie z odcinkiem środkowym. Ponadto narzuca się badanemu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.