tag-pytanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dlatego nie mogę zgodzić się z interpretacją tag-pytania zaproponowaną przez A. Wierzbicką (Wierzbicka 1980: 303), dla której na znaczenie wypowiedzenia Nice day, isn't it?, składa się powiedzenie przez nadawcę, że jest ładny dzień (I say it's a nice day), jego założenie, że odbiorca powie to samo (I assume you will say the same), oraz jako cel illokucyjny chęć, żeby odbiorca powiedział, czy powie to samo czy nie (I want you to say whether you will say the same or not)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Danielewiczowa, Magdalena 1996. O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakterystyka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń inter­ro­ga­tyw­­nych, Warszawa : UW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.