tagowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Po drugie, słowniki, a dokładniej oparte na nich narzędzia informatyczne mają zasadnicze znaczenie dla poprawiania jakości korpusów. Dotyczy to zwłaszcza korpusów średniej wielkości, dużych lub bardzo dużych, dla których ręczne indeksowanie nie jest praktycznie wykonalne. Indeksowanie (tagowanie) polega na jawnym powiązaniu z elementami tekstu korpusu 60 Ściślej mówiąc, mamy tu na myśli systemy symulujące w jakimś zakresie kompetencje językową człowieka...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Grażyna 2000. Rzeczowniki predykatywne języka pol­skie­go. W kierunku syntaktycznego słownika rzeczowników predy­ka­tyw­nych na tle po­rów­­naw­czym, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.