takcik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nością. Mimo zaślepienia macierzyńskiego przyznając w duszy, że w ogóle pod względem zdolności nieodrodnym był synem nieboszczyka, rachowała więcej na takcik, na sprycik praktyczny, który, jako niby odziedziczony po matce, usiłowała w nim kształcić i rozwijać. Teraz bawiła od roku ciągle w Warszawie. Przeniósłszy się do skromnego mieszkania nad Wisłą, dla oszczędności i dla świeżego powietrza, umieściła syna od kwartału u budowniczego, gdzie już od dwóch lat pracował Paweł, celujący zdolnościami pośród rówienników. Pani Gulmańcewiczowa przyznając je, a nawet...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolski, Włodzimierz 1956. Domek przy ulicy Głębokiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.