tarnowsko-jasielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) śmierci.” 99 Sprawa Szeli i rabacji z nową siłą pojawiła się w dyskusjach i polemikach, które przyniósł rok 1946. Setna rocznica wydarzeń w Krakowie oraz w okręgu tarnowsko-jasielskim przypadła wszak w drugim roku istnienia Polski Ludowej. Po długich wiekach, w których lud, zepchnięty na boczny tor historii narodowej, pełnił rolę pańskiego inwentarza, bądź też był łupem zwalczających się wzajem stronnictw i partii politycznych, nadeszły wreszcie czasy} gdy miał przejąć władzę w państwie i państwem tym dalej kierować. Budując nową przyszłość, trze...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ziejka, Franciszek 1984. Złota legenda chłopów polskich, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.