techniczno-edytorski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dyskusja, która rozwinęła się nad zasadniczymi partiami wydawnictwa, tj. wstępem i tekstami, dotyczyła głównie kwestii techniczno-edytorskich związanych z faktem, że wydawcy obok tekstu głównego dawali w przypiskach warianty z drugiego wydania Syntagmatów, ze zbioru Łaskiego i z Volumina Legum. W szczególności prof...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
CzPHist - Czasopismo Prawno-Historyczne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.