technoewolucja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sponujących większą ilością różnorodności niż mózg ludzki. Jest to, w gruncie rzeczy, 'problem metaustrojowy, ponieważ konieczność taką odczuwać zaczynają kraje o odmiennych ustrojach, byle tylko na dostatecznie wysokim szczeblu technoewolucji. Otóż, regulatory „nieludzkie“, tj. ludźmi nie będące, według wszelkiego prawdopodobieństwa będą mogły zadaniom sprostać lepiej od ludzi — a więc efekt melioryzujący technologicznego rozwoju i w tej dziedzinie będzie dobitny. Niemniej,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.