technokratycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) podjęta decyzja staje się wiążąca dla wszystkich. Jest to możliwe w zrzeszeniach, w których istnieje wysoki stopień uczestnictwa ogółu członków w sprawach zrzeszenia. Jeżeli jednak zrzeszenie jest manipulowane technokratycznie i ogół członków nie jest w stanie wytworzyć sobie merytorycznego poglądu na sprawę, wtedy sprawy sporne są i tak rozstrzygane przez grupy technokratów, umiejących przygotować pozytywne dla siebie nastawienie u większości członków. Odwo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szczepański, Jan 1970. Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.