technokratyczno-modernistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (Hutchings, 1983, Gomułka i in., 1984). Ta sytuacja stworzyła nowe możliwości, jak przyspieszona akumulacja i modernizacja na bazie importu opartego na kredytach zachodnich. Odpowiadało to nowemu kierownictwu Polski, które związało technokratyczno-modernistyczne tendencje z pewnymi cechami megalomanii, które Polakom w ogóle są nie całkiem obce i bazują na ambiWalencji między zbyt wysoką lub zbyt niską samooceną uzasadnioną ekstremalnymi doświadczeniami historycznymi. Poza tym władze znajdowały się pod presją szerokich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kłoskowska, Antonina (red.) 1990. Oblicza polskości. Praca zbiorowa, Warszawa : Uniwersytet Warszawski – Program Badań i Współtworzenia Filozofii Pokoju
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.