tele-klub

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) traktują ich jako konkurencji. Do podjęcia eksperymentów w zakresie wykorzystania filmu, radia, telewizji i magnetofonu w pracy bibliotecznej wzywa również K. Siekierycz, podając nawet budżet takiej inwestycji. Poparciem dla tej inicjatywy jest także artykuł A. Wasilewskiego (Nowa Kult., nr 27) p.t. „Telekluby na wsi”, w którym informuje on o tele-klubach na wsi francuskiej. Okazuje się, że „telewizja odbierana w klubach kolektywnych, staje się w życiu wsi jakością nową, nieporównywalną pod względem zasięgu i intensywności oddziaływania z żadną uprzednią formą życia kulturalnego wiejskiej gromady”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.