telepata

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Towiaóskiego. Skamandryci są praesenteistami, universalistami, vitalistami, energetykami, dynamistami. Epoka jussów i jazzów, submarinów, superfosfatów, underwoodów, hydroplanów, tam gów i tanków, protez i anten, telefonów, telepatów, patefonów, motoeyklopów i kinematołków, królów po pensjonatach i konspiratorów na tronach—zanadto jest oszałamiająco interesującą, zanadto pozytywnie cudotwórcza i zagadkowa, aby poetom i marzycielom, z jej łona zrodzonym, mogło starczyć czasu i ochoty na wałęsanie się po błędnikach, chaszczach i labiryntach metafizycznej dialektyki... W tern też leży już dzisiaj po...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.