telesklep

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) święta, telewizjer, telezakupy. W sensie ściśle genetycznym wszystkie wymienione wyrazy są hybrydami, jednak niejednorodność składników uderza zwłaszcza w zestawieniu z drugim członem polskim, to znaczy w formacjach telewidz, teleranek, teleplotki, teleprzygoda, telesklep, teleświęta, telezakupy. Ponieważ przytoczone struktury są w większości nazwami programów telewizyjnych, można bez ryzyka mówić o bezpośrednim, sprawczym wpływie telewizji na ich powstanie, a pośrednim wpływie prasy na ich upowszechnienie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Gruszczyński, Włodzimierz, Bralczyk, Jerzy, Majkowska, Grażyna (red.) 1999. Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Hali­nie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, Warszawa : Aspra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.