teokratyczno-komunistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dzo słynne. W ogóle jego pogląd na komunizm, jak mogłem wywnioskować (zaraz powiem dlaczego, to nie było tak łatwe), to było to, że Rosja w swojej istocie była według niego zawsze państwem teokratyczno-komunistycznym. Od razu po wyzwoleniu z niewoli tatarskiej. Opowiadałem mu zresztą o Krasińskim...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo