termoczujnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) BATYGRAF, term oba tygraf, przyrząd do pobierania próbek wody na poziomach znormalizowanych i ciągłej rejestracji jej temperatury. Składa się z termoczujnika i batyczujnika oraz złączki, na której umieszczona jest część batometryczna (8 butli z mechanizmem zamykającym) do pobierania próbek. Wykorzystywany jest w żegludze morskiej do prognozowania rozchodzenia się fal ultradźwiękowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Modrzewski, Jerzy (red.) 1978. Encyklopedia techniki wojskowej, Warszawa : Wyd. MON
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.