termodetektor

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przy bardzo dużych wahaniach ciepłoty środowiska zewnętrznego nie wystarczają możliwości termoregulacyjne podwzgórza. Dzięki filogenezie wyższych ośrodków w mózgu człowiek dysponuje dodatkowymi sposobami zachowania stałości ciepłoty ciała. Z ośrodkami termoregulacyjnymi w podwzgórzu pozostają w łączności termoreceptory skóry i ośrodkowe termodetektory. Informacje z wymienionych receptorów wyzwalają w podwzgórzu nowe impulsy, które wywołują odpowiednie zmiany w narządach wykonawczych. Impulsy przekazywane do kory mózgowej warunkują świadome doznanie ciepłoty ciała i pobudzają organizm do szukania odpowiedniego środowiska zewnętrznego oraz optymalnej organizacji mikroklimatu. Z badań Nakayama i in. (1963) wynika, że w pod...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wolański, Napoleon (red.) 1972. Czynniki rozwoju człowieka. Wstęp do ekologii człowieka, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.