termodynamiczno-biologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) czo identycznego materiału/tworzywa znakowego w różnych kulturach (tzn. kulturowych oddziaływaniach) powstają rozmaite znakowe, a więc także komunikacyjne konstrukty systemowo wyposażone w więcej stopni swobody aniżeli system społeczny, który je organizuje i który jest przez nie organizowany (funkcjonalna usieciowiona przyczynowość). Wynika z tego, że w drugiej rzeczywistości, a także w tworzeniu obrazów świata obowiązują zasady dotyczące otwartych dynamicznych systemów nieodwracalnych. Termodynamiczno-biologiczna systemowa teoria ewolucji (Riedla), teoria dyskursu (Linka i Fleischera) i semiotyka (Peirce’a) stanowią więc teorie odpowiednie dla tak określonego obiektu. Jako teoria nauki przyjmowany jest konstruktywny funkcjonalizm (Finke 1982)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
JaK - Język a Kultura (Wrocław)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.