test-market

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) próbnych sprzedażach, tj. sprzedaży na małą skalę przed masowym wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Do przeprowadzenia tego rodzaju badań wykorzystuje się uprzednio przygotowany „rynek próbny” („test-market”). Terminem tym określa się doraźnie dobierany lub stały zespół jednostek zbiorowości generalnej (osób, rodzin, sklepów), które udzielają systematycznie informacji w związku z eksperymentem przeprowadzanym przez organizatora badań. W wypadku próbnej sprzedaży rynkiem prób...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dietl, Jerzy 1977. Marketing. Wybrane zagadnienia, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.