tonażowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Łącznie z pkrętami podwodnymi, niszczycielami i torpedowcami, nie wliczając jednak jednostek pomocniczych, miało to wynosić — jak już wspominaliśmy — 425.700 ton, a więc 35% potencjału' tonażowego Royal Navy z roku 1935. Ponieważ jednak flota brytyjska rozpoczęła w tym okresie swą intensywną rozbudowę, niewątpliwie na rok 1942 tonaż niemiecki uległby automatycznemu wzrostowi, w przypuszczalnych granicach od 500 do 600 tysięcy ton...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
PMorsk - Przegląd Morski (Gdynia)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.