tonsurzysta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Clericus, duchowny. Wyraz ten ma następujące znaczenia: 1) w sensie najszerszym oznacza wszystkich duchownych od tonsurzystów począwszy, tak duchownych świeckich jak i zakonnych (wyraz clericus przeciwstawia się w tym znaczeniu pojęciu laicus — człowiek świecki); 2) w sensie szerokim oznacza duchownych świeckich, posiadających niższe lub wyższe święcenia (clericus przeciwstawia się więc w powyższym sensie słowu monachus — zakonnik lub laicus — człowiek świecki)-, 3) w znaczeniu węższym rozumie się przez kleryków — tonsurzystów i posiadających niższe święcenia; 4) potocznie nazywa się klerykami alumnów seminariów duchownych bez względu na to, jakie posiadają święcenia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kowalewski, Marian 1960. Mały słownik teologiczny, Poznań : Księgarnia św. Wojciecha
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.