top-down

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dla częściowego przynajmniej zlikwidowania powyższych niedogodności proponujemy technikę preanalizy (Vetulani, 1991a). Polega ona na poprzedzeniu PREANALIZĄ właściwej analizy zdania. Analiza właściwa polega na formułowaniu przez system hipotez składniowych i ich weryfikacji (top-down). Etap preanalizy leksykalnej, której głównym celem jest jak najszybsze wyeliminowanie chybionych bądź nieprawdopodobnych hipotez składniowych prowadzi do ustaleń umożliwiających zwiększenie efektywności przez parametryzację reguł gramatyki. Można tą drogą uzyskać zmniejszenie (bądź optymalizację - np. techniką zwrotnic) drzewa poszukiwań w gramatyce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pogonowski, Jerzy (red.) 1995. Eufonia i logos. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesor Marii Steffen-Batogowej oraz Profesorowi Tadeuszowi Batogowi, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.