torbernit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Lit. 27, 71, 345, 346, 347, 348, 351, 352 uran, rudy — najważniejszymi minerałami uranu są uraninit U02, gummit U03*«H20, bekkerelit 2U02*3H20, branneryt (U, Ca, Fe, Tli, Y)3Ti5Oi6, dawidyt (Fe, Ce, U) (Ti, Fe, V, Cr)3(0, OH)7, koffinit U(Si04)1_x(OH)4X, uranofan (uranotyl) CaÓ»2U03*2Si(V6H20, skłodowskit Mg0.2U03.2Si02«7H20, autunit Ca0.2U03.P205*8H20, torbernit Cu(U02)(P04)2*8—12H20, cejneryt (zeuneryt) Cu(U02)2(AsÓ4)2*8H20, kamotyt K2(U02),(V04)2 • 3H20, tjujamunit Ca(U02)2(V04)2.7—10H2O,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańkowski, Witold et al. 1969. Encyklopedia techniki. Materiałoznawstwo, Warszawa : WNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.