towarzysko-reklamowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wcale nie należy się tym gorszyć. Na Zachodzie, obok potężnej, komercyjnej machiny sportu zawodowego, która z młodych osiłków czyni milionerów, krzewi się dziś otwarcie pseudo-amatorstwo w postaci sportowych stypendiów na uczelnie amerykańskie, pensji za towarzysko-reklamowe funkcje w wytwórniach sprzętu sportowego i hojności indywidualnych, prywatnych mecenasów. W Polsce nie istnieją — poza wszechobecnym Państwem — żadne mechanizmy społeczne które by pomogły uzdolnionej sportowo i ambitnej młodzieży, żądnej sprawdzenia granic fizycznych możliwości na przejście od sportu czysto rekreacyjnego, do wyczynu. Mecenasem może być tylko ludowe państwo, w jednej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.