traktacik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) świadectwami poparte. Z tej zbytniej czasami oględności wyrodziła się w pismach jego pewna suchość opowiadania, która mimo tego nie męczy czytelnika, bo nowość widoków i mnóztwo nagromadzonych rzeczy utrzymuje ciągle w natężeniu uwagę. Zapewne nie może być obojętniejszy i suchszy przedmiot dla wielkiej liczby czytających niż bibliograficzne badania, a przeciąż jego traktaciki o rękopisach Długosza, o Bibliach Szarfenbergerowskich, o Leopolitach, dadzą się czytać każdemu; chociaż nie ubawią jak komedya lub powieść, wymuszą jednak na czytelniku sympatyę dla bystrego sądu i zdrowych rozumowań autora...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881a. Dzieła. T. 3-4, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.