traktoryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) małym wykorzystaniu Funduszu odegrało nienadążanie produkcji, względnie importu traktorów za liczbami, które były zapowiedziane początkowo. Częściowo działała też u chłopów jako hamulec obawa, że w ślad za traktorem przyjdzie nacisk, aby utworzyć spółdzielnię produkcyjną. Główne jednak przyczyny zdają się tkwić: 1) w różnych możliwościach wchłonięcia traktoryzacji przez rejony o różnej strukturze agrarnej i demograficznej ; 2) w różnicy, jaka istnieje między poszczególnymi wsiami, nieraz nawet sąsiadującymi ze sobą, pod względem ich gospodarczego dynamizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Tepicht, Jerzy 1961. Doświadczenia a perspektywy rolnictwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.