tram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O TrCHITEKTURZE CHRZEŚCIANSKIEJ. ' 18 3 stosownie do swojej możności, przestając na materyałach, jakie miała pod ręką. Nie było ciosowego kamienia, natomiast niepoźyty wiekami modrzew dostarczał tramów i desek. Styl budynku zwykle prosty, jak wiara ludu; niekiedy spotykałeś słupki i belki rzeźbą okryte; lecz ta rzeźba, dzieło wiejskiego cieśli, nie przedstawiała żadnego symbolu, ani zostawała w związku z planem budowy, było to coś niższego nawet od rzeźb na maczugach dzikich wyspiarzy południowego morza, a zgoła nie mogło się równać z ozdobami w świątyniach norwezkich, które, jak to dziś z rysunków widzimy, i jak Olearius przed dwustu laty uważał, wiele mają podobieństwa z budową cerkwi na naszej Rusi. Sztuka chrześciańska, jak powiadam, nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Siemieński, Lucyan 1881. Dzieła. T. 7, Warszawa : Nakł. i Druk. J. Ungra
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.