trans-figuracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rozumieniu termin transkomunikacja. Derywat ten zawiera bowiem przedrostek trans-, tworzący nazwy, których znaczenie przekracza (transcenduje) zakres pojęcia podstawowego. Pojawia się w nazwie trans-cendencja i określeniach kilku aktów transcendentnych religii chrześcijańskiej: Trans-figuracja „przemienienie Jezusa (człowieka) w Chrystusa (Boga) na górze Tabor". Jak zauważa D. Mereżkowski,33 w akcie tym Jezus ukazuje apostołom swą Boską naturę - blask oblicza, głos z nieba To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie (Łk, 9,35)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Adamek, Zbigniew, Koziara, Stanisław (red.) 1999. Od Biblii Wujka do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, Tarnów : Biblos
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.