trans-historyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oo rozumne, niewzruszone i harmonijne. Dlatego to zobaczymy w dalszym ciągu, że charakter i dzieje człowieka w dwojaki sposób związane są z jego ideami: genetycznie w postaci uwarunkowania, które jest elementem przypadku, oraz przez wewnętrzny związek, w którym sfery historyczne i trans-historyczne złączone są ze sobą. Pogląd, że ten pierwszy rodzaj związku jest jedynym możliwym, stanowi podstawę wszelkiego psychologizmu. Z lektury dalszych stron nieraz odniesie się wrażenie, że i my ulegliśmy pokusie psychologizmu. Rzeczywiście niesposób oderwać się od świata...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.