transbiologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pracy nie występuje w niej zjawisko korefleksji. Całkiem inaczej jest w społeczeństwach ludzkich: mózgi jednostek wzbogacają się ¡tu o wkład innych mózgów, podniecają się i inspirują wzajemnie, tworzy się cały dorobek kulturalny (zabytki, biblioteki, muzea), cały system noosferyoznego dziedziczenia (przekazywanie przez oświatę i wychowanie spuścizny kultury), i wreszcie — począwszy od XVII wieku i szczególnie w naszej epoce — pojawiają się maszyny do liczenia i rozumowania, które wytworzyć mógł tylko bardzo wysoko zorganizowany kompleks społeczny, i zwalniają myśl twórczą od nieznośnych, niekończących się znojów, jakie przedstawiają pewne operacje matematyczne. Dochodzimy więc do twierdzenia .podstawowego: socjalizacja ma charakter transbiologiczny (czyli kontynuuje ewolucję biologiczną po jej progu krytycznym, jakim ibyło pojawienie się refleksji), a zjawiska różnicowania kulturalnego kontynuują na poziomie noosfery zjawiska specjacji (powstawania gatunków)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.