transferyna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) białek surowicy Gm (w bad. śladów krwi) 192 Cellano 275 enzymów 269, 274 ,276 esteraz cholinowych 269 fosfataz kwaśnych 269 zasadowych 269 Układ grupowy Gc 269 , 273 Gm 269, 273 Hp (haptoglobin) 273 In V 273 Kell 275 Lp 273 MN 275 Rh 275 Tf (transferyny) 275 — nerwowy (a zgon) 76 Ułożenie ciała bierne 84 Umysłowy stan 16, 475 Umyślne działanie (lekarza) 363 — przestępstwa 14, 213, 363 Unieważnienie małżeństwa 255 Upadek z wysokości 161 Upławy 73 Upojenie patologiczne 16 Urzędnicze przestępstwo 362,- 471...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Popielski, Bolesław 1968. Medycyna i prawo, wyd. drugie, rozszerz. i zmien., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.