transfiguracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trzeci zabieg transfiguracyjny polegał na przeniesieniu Śniadeckiego z uniwersyteckich salonów w świat romantycznej ballady. Filomaci cenili w balladzie prostotę, naturalność i łatwość. Wszakże Czesław Zgorzelski, który dokładnie przebadał tę sprawę, zwraca uwagę przede wszystkim na jej „śpiewność jako dominującą zasadę konstruowania wypowiedzi, wyraźnie przeciwstawioną retoryczności poezji klasycy stycznej”60. Filomaci lubili zresztą śpiewać. Czyż trzeba więc szukać lepszych przykładów studenckiej zabawy?...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Żmigrodzka, Maria (red.) 1981. Problemy polskiego romantyzmu. Ser. trzecia. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.