transfiks

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zero po pierwszej spółgłosce oraz -u-/-i-/-a- po drugiej. Termin „transfiks” jest dyskusyjny, ponieważ „afiks czasu przeszłego -a-a- (sic! A.Z.) rozbijający rdzeń trójspółgłoskowy na trzy elementy” w istocie składa się z dwóch...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.