transfinitywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Język w postaci kompetencji, tkwiącej w umyśle człowieka, jest zawsze nakierowany w przyszłość, na odbiór i nadawanie komunikatów finitywnych i transfinitywnych. Potencjalny zbiór komunikatów finitywnych stanowi odtwórczą kompetencję językową indywidualnego nadawcy/ odbiorcy. Potencjalny zbiór komunikatów transfinitywnych stanowi jego kompetencję przetwórczą. O odtwórczym i przetwórczym charakterze ludzkiego działania językowego pisał W. v. Humboldt, posługując się w pracy Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts pojęciami: „Wiedererzeugung” — „odtwarzanie” i „Umgestaltung” — „przekształcanie”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.